Zlepšování Monera

Monero je open-source projekt řízený komunitou jeho příznivců. Níže je popsáno několik způsobů můžete projekt podpořit.

Podpora sítě

Vývoj

Monero je primárně psané jazykem C++ Vzhledem k tomu, že jde o decentralizovaný projekt, vítáme kohokoli, kdo se chce zapojit nebo provést změny na již existujícím kódu. Pull requests (žádost o přetažení do jiného forku) jsou sloučeny na základě shody dosažené komunitou. Více informací naleznete v odkazech registry a nedořešené otázky.

Spuštění full node módu (validující uzel)

Spusťte monerod s otevřeným portem 18080. Spuštění tzv. full node módu zajišťuje maximální bezpečnost při provádění Monero transakcí. V neposlední řadě také napomáhá lepší distribuci blockchainu mezi nové uživatele.

Těžba

Těžba slouží k tomu, aby Monero zůstalo decentralizované a bezpečné. V grafickém uživatelském rozhraní a rozhraní s příkazovýmm řádkem Monera může být na pozadí spuštěna těžba. Další informace k těžení naleznete zde.

Zobrazit Forum Funding System (systém financování)

Monero využívá tzv. forum funding systému, kde jsou komunitě nabízeny projekty k vývoji a financování. Prostředky jsou uloženy v úschově a vývojáři jsou odměněni až po dosažení stanovených programovacích cílů. Kdokoli může přijít s novými návrhy či již existující návrhy podpořit.